خانه حضور فرماندار محترم همدان در دفتر قاب

حضور فرماندار محترم همدان در دفتر قاب

248
حضور فرماندار محترم استان همدان در دفتر کار وب سایت و اپلیکیشن موبایل قاب و همچنین خبرنگاران صدا و سیمای مرکز استان همدان و مصاحبه با امیر بهادر بهاری مدیر عامل قاب که از شبکه استانی پخش شد. ‌