خانه اولین رویداد بازار منطقه ای تبادل فناوری

اولین رویداد بازار منطقه ای تبادل فناوری

443
اولین رویداد بازار منطقه ای تبادل فناوری استان همدان که درآن پروژه قاب مهربانی به عنوان طرح برگزیده معرفی گردید با حضور سرمایه گذاران و صاحبان ایده و استارت آپ ها از 4 استان کشور برگزار گردید.  ‌