خانه حضور فرماندار محترم همدان در قاب مهر...

حضور فرماندار محترم همدان در قاب مهر...

312
حضور فرماندار محترم استان همدان در دفتر کار وب سایت و اپلیکیشن موبایل قاب مهربانی و همچنین خبرنگاران صدا و سیمای مرکز استان همدان و مصاحبه با امیر بهادر بهاری مدیر عامل قاب قاب مهربانی که از شبکه استانی پخش شد. ‌