خانه رویداد خدمات ارزش افزوده تلفن همراه

رویداد خدمات ارزش افزوده تلفن همراه

294
سخنرانی مهندس امیربهادر بهاری مدیر عامل قاب مهربانی در دانشگاه بوعلی همدان برای جمعی از اساتید دانشگاه بوعلی در خصوص نحوه کمک و  آموزش فرد استارت آپی در رویداد خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ‌