خانه جلسه ملاقات با شهردار محترم همدان

جلسه ملاقات با شهردار محترم همدان

128
جلسه ملاقات با شهردار محترم همدان و حمایت ایشان از پروژه کشوری قاب مهربانی که در دفتر ایشان انجام شد. در این جلسه کلیه اهداف پروژه قاب مهربانی با شهردار محترم در یان گذاشته شد و با بررسی نکات فنی و دیدگاه های مدیر قاب مهربانی مهندس بهاری در پایان جلسه شهردار محترم استان همدان جناب آقای عباس صوفی به جمع حامیان قاب مهربانی پیوسته و حمایت خودشان را از این پروژه نیکوکاری اعلام نمودند. ‌