ما به زندگی بدهکاریم

آخرین دیدگاه ها

ما به زندگی بدهکاریم

غیر از مرض ومرگ ،همه چی قابل حله

رنج با ما عجینه

درد با ما عجینه

ما باید صبوری کنیم و همه اینارو تحمل کنیم

ما نباید از زندگی طلبکار باشیم

ما به زندگی بدهکاریم

زندگی هدیه ای است که به ما داده شده

و ما باید ازش نگهداری کنیم وبهش بی افزاییم...

 

 

 

پست قبلی
چطور به هر چیزی که میخوایم برسیم؟
پست بعدی
چقدر کتاب میخونید؟

ارسال دیدگاه

feature