فقط به رسیدن فکر میکنی

آخرین دیدگاه ها

فقط به رسیدن فکر میکنی

هر چی به خط پایان داری نزدیک میشی

دورو برت رو بیشتر کمرنگ تر میکنی

تاریک تر میکنی

هیچیو دیگه نمیبینی

فقط یه چیزی تو ذهنته

که برسی،همین!

 

 

 

 

پست قبلی
عشق
پست بعدی
عاشق شوید!

ارسال دیدگاه

feature