عشق

آخرین دیدگاه ها

عشق

هیچ علاجی برای عشق وجود ندارد

به جزء اینکه عشق بورزی...

پست قبلی
آخرین مکالمات ضبط شده هواپیما
پست بعدی
فقط به رسیدن فکر میکنی

ارسال دیدگاه

feature