آخرین مکالمات ضبط شده هواپیما

آخرین دیدگاه ها

آخرین مکالمات ضبط شده هواپیما

وقتی هواپیمای ربوده شده

به برج های دوقلوی نیویورک اصابت کرد...

آخرین مکالمه های تلفنی ،پیام های نفرت نبودند!

بلکه آنها ،پیام های عاشقانه بودند...!

پست قبلی
ما تا ابد زنده ایم
پست بعدی
عشق

ارسال دیدگاه

feature