خودت را دوست داشته باش...

آخرین دیدگاه ها

خودت را دوست داشته باش...

خودت را دوست داشته باش...

یادت باشه برای انسان عزت نفس غوغا میکنه!

دوستداشتن خود،شروع داستان عاشقانه ای بی پایان است.

پست قبلی
همرنگ جماعت...
پست بعدی
ما تا ابد زنده ایم

ارسال دیدگاه

feature