همرنگ جماعت...

آخرین دیدگاه ها

همرنگ جماعت...

خواهی بشوی رسوا

و سپس بدبخت شوی

همرنگ جماعت شو...

 

 

پست قبلی
میخوایم به همه ثابت کنیم بهترینیم...
پست بعدی
خودت را دوست داشته باش...

ارسال دیدگاه

feature