چطور به هر چیزی که میخوایم برسیم؟

آخرین دیدگاه ها

چطور به هر چیزی که میخوایم برسیم؟

یعنی اگر هدفتون رسیدن به یه درجه ای از سلامتیه

باید تمرکزتون روی اون باشه

اگه پوله،باید تمرکزتون روی پول باشه

اگر روابط اجتماعیه،باید تموم توجهتون روی اون باشه

بنابراین شما باید یک هدف اصلی داشته باشید!

 

پست قبلی
روز پرستار مبارک
پست بعدی
ما به زندگی بدهکاریم

ارسال دیدگاه

feature