وزن: 20 ± 450 گرم
ترکیبات: پنیر پیتزا، خمیر پیتزا، کالباس 70% گوشت قرمز، سس گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، ادویه، نمک تصفیه شده خوراکی
ناموجود
وزن: 20 ± 450 گرم
ترکیبات: پنیر پیتزا، خمیر پیتزا، کالباس 60% گوشت قرمز، سوسیس 55% گوشت مرغ، قارچ، سس گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، ادویه، نمک تصفیه شده خوراکی
ناموجود
وزن: 20 ± 450 گرم
ترکیبات: سیب زمینی، سس مایونز، خیارشور، کالباس گوشت 60%، نخود فرنگی، هویچ، نمک تصفیه شده خوراکی
ناموجود
وزن: 20 ± 200 گرم
ترکیبات: سیب زمینی، سس مایونز، خیارشور، مرغ، نخود فرنگی، نمک تصفیه شده خوراکی
ناموجود
وزن: 20 ± 200 گرم
ترکیبات: سیب زمینی، سس مایونز، خیارشور، کالباس گوشت 60%، نخود فرنگی، هویچ، نمک تصفیه شده خوراکی
ناموجود
وزن: 20 ± 300 گرم
ترکیبات: ماکارونی، سس مایونز کم چرب، کالباس گوشت60%، خیارشور، ذرت، فلفل دلمه ای ، نمک تصفیه شده خوراکی
ناموجود
وزن: 20 ± 300 گرم
ترکیبات: ماکارونی، سس مایونز کم چرب، گوشت مرغ، خیارشور، ذرت، فلفل دلمه، هویج، نمک تصفیه شده خوراکی خرید
ناموجود
وزن: 20 ± 450 گرم
ترکیبات: سیب زمینی، سس مایونز، خیارشور، مرغ، نخود فرنگی، نمک تصفیه شده خوراکی
ناموجود
وزن: 20 ± 300 گرم
ترکیبات: سیب زمینی، پیاز، روغن مایع نباتی، کره حیوانی، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه
ناموجود
وزن: 20 ± 300 گرم
ترکیبات: سوسیس، سیب زمینی، پیاز، رب گوجه فرنگی، روغن مایع، فلفل دلمه، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه
ناموجود
وزن: 20 ± 300 گرم
ترکیبات: سوسیس 55% گوشت قرمز، پیاز، روغن نباتی، رب گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه
ناموجود
وزن: 20 ± 350 گرم
ترکیبات: ماکارونی، پیاز، رب گوجه فرنگی، روغن نباتی، فلفل دلمه، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه
ناموجود
وزن: 20 ± 300 گرم
ترکیبات: بادمجان، گوجه فرنگی، روغن نباتی، سیر، رب گوجه فرنگی، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه
ناموجود
وزن: 20 ± 300 گرم
ترکیبات: بادمجان، روغن نباتی، پیاز، نعناع خشک، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه
ناموجود
وزن: 20 ± 600 گرم
ترکیبات: ماکارونی، سس مایونز، گوشت مرغ، خیارشور، ذرت، فلفل دلمه، هویج، نمک تصفیه شده خوراکی.
ناموجود
وزن: 20 ± 300 گرم
ترکیبات: ماکارونی، پیاز، سویا، رب گوجه فرنگی، روغن نباتی، فلفل دلمه ای، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه.
ناموجود
وزن: 20 ± 350 گرم
ترکیبات: ماکارونی، پیاز، رب گوجه فرنگی، روغن نباتی، فلفل دلمه، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه
ناموجود
وزن: 20 ± 600 گرم
ترکیبات: ماکارونی، پیاز، سویا، رب گوجه فرنگی، روغن نباتی، فلفل دلمه، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه
ناموجود
وزن: 20 ± 600 گرم
ترکیبات: سوسیس 40% گوشت قرمز، پیاز، روغن نباتی، رب گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه.
ناموجود
وزن: 20 ± 600 گرم
ترکیبات: سیب زمینی، سس مایونز، خیارشور، مرغ، نخود فرنگی، نمک تصفیه خوراکی
ناموجود
وزن: 20 ± 600 گرم
ترکیبات: بادمجان، گوجه فرنگی، روغن مایع آفتابگردان، سیر، رب گوجه فرنگی، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه.
ناموجود
وزن: 20 ± 600 گرم
ترکیبات: بادمجان، روغن نباتی، پیاز، نعناع خشک، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه.
ناموجود
وزن: 20 ± 400 گرم
ترکیبات: سیب زمینی، سس مایونز، خیارشور، مرغ، نخود فرنگی، نمک تصفیه شده خوراکی.
ناموجود
وزن: 20 ± 200 گرم
ترکیبات: نان، سینه مرغ گریل شده 30%، پیاز، قارچ، خیارشور، روغن مایع، رب گوجه فرنگی، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه، پودر زرده تخم مرغ
ناموجود
وزن: 20 ± 200 گرم
ترکیبات: نان، سینه مرغ (30%) ، قارچ ، خیارشور، پنیر خامه ای، پیاز، روغن مایع، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه، عصاره مرغ، پودر زرده تخم مرغ، آب
ناموجود
وزن: 20 ± 200 گرم
ترکیبات: نان، سینه مرغ30%، بادمجان، فلفل چارلستون، خیارشور، روغن مایع، رب گوجه فرنگی، سیر، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه
ناموجود
وزن: 20 ± 200 گرم
ترکیبات: نان، سینه مرغ 30%، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، فلفل قرمز تند، خیارشور، روغن مایع، رب گوجه فرنگی، نخودفرنگی،ذرت، هویچ، ادویه، نمک
ناموجود
20 ± 250 گرم
ترکیبات: نان، کالباس مرغ، پنیر خامه ای، خیارشور، پیاز، قارچ، روغن مایع، ادویه، پودر زرده تخم مرغ
ناموجود
20 ± 250 گرم
ترکیبات: نان، کالباس گوشت، پنیرخامه ای، خیارشور، پیاز، قارچ، روغن مایع، ادویه، پودر زرده تخم مرغ
ناموجود
وزن: 20 ± 200 گرم
ترکیبات: نان، کالباس گوشت، پنیرخامه ای، خیارشور، پیاز، قارچ، روغن مایع، ادویه، پودر زرده تخم مرغ
ناموجود
وزن: 20 ± 200 گرم
ترکیبات: نان، کالباس مرغ، پنیر خامه ای، خیارشور، پیاز، قارچ، روغن مایع، ادویه، پودر زرده تخم مرغ
ناموجود
وزن: 20 ± 200 گرم
ترکیبات: نان، سینه مرغ 30%، پیاز، قارچ، خیارشور، روغن مایع، رب گوجه فرنگی، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه، پودر زرده تخم مرغ
ناموجود
وزن: 20 ± 150 گرم
ترکیبات: نان تست، سینه مرغ، قارچ، خیارشور، پنیر خامه ای، پیاز سرخ شده، روغن مایع نباتی، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه، پودر زرده تخم مرغ، آب.
ناموجود
وزن: 20 ± 150 گرم
ترکیبات: نان تست، کالباس گوشت 60%، پنیر ورقه ای
ناموجود
وزن: 20 ± 150 گرم
ترکیبات: نان تست، کالباس مرغ 60%، پنیر ورقه ای
ناموجود
قابل پرداخت (تومان) 0
ادامه خرید
قابل پرداخت 0
feature