feature
خانه پست بزرگترین ماموریتت تو زندگی ...

بزرگترین ماموریتت تو زندگی ...

بزرگترین ماموریتت تو زندگی

پیدا کردن اون مهارتیه که انقدر بهش علاقه داری 

که به خاطرش از خوابتم میزنی

از اونجا به بعده که از همه سبقت میگیری