feature
خانه پست عشق واقعی

عشق واقعی

از لحاظ روحی

به آدمی نیاز دارم که همه

بچه بازیاش تموم شده باشه

دوراشو زده باشه ،مهمونیاشو رفته باشه

به اندازه کافی دیده باشه ...

فقط کنارهم بودن و تکیه گاه بودن براش مهم باشه!