توصیه هایی برای کاربران قاب مهربانی

با توجه به اینکه "قاب مهربانی" نهایت تلاش و دقت خود را جهت اصالت، صحت و سقم آگهی‌های ارائه شده به عمل می‌‌آورد اما هرگونه تضمینی را بابت درست بودن یا قابل اعتماد بودن مطلب مذکور از خود سلب می‌کند. بدین ترتیب رعایت نکاتی‌ چند شما را در رساندن هدایای خود به نیازمندان واقعی یاری می دهد:

• در صورت تمایل به هدیه دادن و ارائه خدمت به نیازمندان، با مشاهده مدارک از واقعی بودن ادعای آنان اطمینان حاصل کنید.
• خیّر محترم، در صورت عدم تمایلِ فرد نیازمند به شناخته شدن می توانید هدایای خود را در محلی شناخته شده بعنوان امانت قرار دهید و با اطلاع دادن محل مورد نظر به فرد گیرنده هدیه از او بخواهید تا امانت خود را دریافت کند و یا از طریق پیک برای او ارسال نمایید.
• در صورت امکان از هدیه کردن وسایلی که قابلیت استفاده مجدد ندارند خودداری کنید.
• از سالم بودن وسیله اهدایی خود اطمینان حاصل کنید.
• هدایای خود را بصورت حضوری به دست افراد گیرنده برسانید.
• همیشه در مکان های عمومی برای اهدا و یا دریافت هدیه قرار بگذارید و از قرار گذاشتن در محل های خلوت و دور از شهر اجتناب نمایید.
• به هیچ عنوان بدون تحقیق در مورد صحت ادعای فرد نیازمند وجهی به حساب او واریز ننمایید.
• به هیچ عنوان اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید.

feature