درباره ما قاب موفقیت

با هدف ترویج و انتشار سبک زندگی سالم و با نشاط اقدام به ایجاد مجموعه اپلیکیشنی به نام قاب موفقیت کردیم که تشکیل شده است از 12 اپلیکیشن که هر یک در زمینه سبک زندگی موفق و سالم کاربران را یاری خواهد نمود. طراحی اپلیکیشن توسط نویسنده کتاب لطفا جلوی موفقیت خود را نگیرید مهندس امیربهادر بهاری انجام گردیده که مکمل تمرینات عملی کتاب می باشد. اکثر قسمت های اپیلیکشن کاملا نوآورنه طراحی گردیده و هیچ مشابهی ندارد. قاب موفقیت یکی از بخش های اصلی مولتی اپلیکیشن قاب می باشد. تیم ما پیوسته در راستای رفع ایرادات احتمالی و توسعه امکانات اپلیکیشن در حال فعالیت می باشد. بی صبرانه منتظر شنیدن پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.

feature