feature
قاب موفقیت
اپلیکیشن عبارت های تاکیدی روز

اپلیکیشن عبارت های تاکیدی روز

استفاده از جملات تاکیدی یکی از تکنیک های بسیار قدرتمند قانون جذب می باشد که می توانید خیلی ساده با این تکنیک روی ضمیر ناخود آگاه خود تاثیر گذارید و هر چیزی را به سمت خود جذب کنید. اپلیکیشن عبارات تاکیدی هر روز از میان صد ها عبارت تاکیدی که درون آن وجود دارد، یک عبارت تاکیدی مثبت و سازنده به شما نشان می دهد تا با خود تکرار کنید. همچنین می توانید عبارت تاکیدی مخصوص به خودتان را بسازید و به لیست عبارات اضافه کنید یا موردی را از لیست عبارات حذف کنید. میتوانید تعیین کنید تا اپلیکیشن هر روز راس ساعت مشخصی به شما هشدار بدهد تا عبارات تاکیدی را با خود تکرار کنید. همچنین با فعال کردن پخش صوتی می توانید عبارات را با صدای جذاب استاد پیام شکوهی گوش کنید و بعد از ایشان تکرار کنید تا اثر بخشی جملات در شما بیشتر گردد.

🔻 جهت آشنایی با هر یک از اپلیکیشن های قاب موفقیت روی آیکون آن کلیک کنید 🔻

معرفی اپلیکیشن عبارت های تاکیدی روز