۲۵۰ گرم ۸۰,۰۰۰ تومان
80,000 تومان
± ۵۰ گرم، همراه با پاکت هدیه، وزن خالص شکلات
140,000 تومان
± ۵۰ گرم، گردو، موز، تزیین خامه، شکلات، دکور متفاوت
۱ کیلوگرم ۱۹۰,۰۰۰ تومان
190,000 تومان
۵۰۰ گرم ۷۰,۰۰۰ تومان
70,000 تومان
۱ کیلوگرم (۲۰ تا ۲۳ عدد) ۱۳۰,۰۰۰ تومان
130,000 تومان