تعطیل
چای پردیس
عرضه مرغوب ترین چای ایرانی، کلکنه و سیلان
07:30 تا 18:00
ساعت کاری: 07:30 تا 18:00
زمان تحویل: تا 1 ساعت
هزینه ارسال پیک: 20000 تومان
عین القضات
0.0
تعداد محصولات: 21
تعداد محصولات موجود: 21
تعداد نظرات: 0
  • زمان تحویل تا 1 ساعت
  • هزینه ارسال 20,000 تومان
  • موقعیت عین القضات
  • حداقل سفارش 250,000 تومان
  • ارسال رایگان بالای 1,000,000 تومان
  • هزینه بسته بندی 0 تومان
  • ساعت کاری07:30 تا 18:00
  • تعداد محصول 21

دسته بندی محصولات

چای گلستان تی بگ 100عددی ساده
چای گلستان تی بگ 100 عددی ساده
تعطیل
چای گلستان تی بگ 25 عددی معطر ارل گری
چای گلستان تی بگ 25 عددی عطری
تعطیل
چای گلستان تی بگ 25 عددی ساده
چای گلستان تی بگ 25 عددی ساده
تعطیل
چای گلستان 500 گرمی معطر ارل گری
چای گلستان 500 گرمی معطر ارل گری
تعطیل
چای گلستان 500 گرمی ساده
چای گلستان 500 گرمی ساده
تعطیل
چای قهرمان 444 سوپر زرین 2.5 کیلویی
چای قهرمان 444 سوپر زرین سیلان 2.5 کیلویی فوق اعلا
تعطیل
چای گلیران سوپر زرین 222
چای سوپر زرین گلیران 222 سیلان اعلا
تعطیل
چای چاقو زرین سیلان
چای چاقو سبز 444 زرین سیلان
تعطیل
چای دو قوچ سوپر زرین
چای دوقوچ سوپر زرین کلکته یک کیلویی فوق اعلا
تعطیل
چای دو قوچ پاکتی 400 گرم معطر ارل گری
چای دو قوچ پاکتی 400 گرم معطر ارل گری
تعطیل
چای دو قوچ پاکتی 400 گرم ساده
چای دو قوچ 400 گرمی ساده فوق اعلا
تعطیل
چای دو قوچ قوطی فلزی هل دار
چای دوقوچ قوطی فلزی هل دار اعلا دارای تکه های هل
تعطیل
چای دو قوچ قوطی فلزی معطر
چای دو قوچ قوطی فلزی معطر ارل گری اعلا
تعطیل
چای دو قوچ قوطی فلزی
چای دو قوچ 450 گرمی زرین آسام فوق اعلا
تعطیل
تی بگ 25 عددی احمد معطر
چای احمد 25 عددی معطر اعلا
تعطیل
تی بگ 25 عددی احمد
چای تی بگ 25 عددی ساده احمد
تعطیل
تی بگ 100 عددی احمد معطر
چای تی بگ 100 عددی تی بگ
تعطیل
تی بگ 100 عددی احمد
چای تی بگ 100 عددی احمد ساده
تعطیل
چای احمد هل دار
چای احمد هل دار 500 گرمی اعلا
تعطیل
چای احمد معطر مخصوص
چای احمد معطر مخصوص 500 گرمی اعلا
تعطیل
چای احمد 500 گرمی سیلان مخصوص ساده
چای احمد سیلان مخصوص ساده 500 گرمی 100% سیلان
تعطیل
قابل پرداخت (تومان) 0
ادامه خرید
قابل پرداخت 0
feature