وزن: 20 ± 200 گرم
ترکیبات: نان، سینه مرغ گریل شده 30%، پیاز، قارچ، خیارشور، روغن مایع، رب گوجه فرنگی، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه، پودر زرده تخم مرغ
ناموجود
وزن: 20 ± 200 گرم
ترکیبات: نان، سینه مرغ (30%) ، قارچ ، خیارشور، پنیر خامه ای، پیاز، روغن مایع، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه، عصاره مرغ، پودر زرده تخم مرغ، آب
ناموجود
وزن: 20 ± 200 گرم
ترکیبات: نان، سینه مرغ30%، بادمجان، فلفل چارلستون، خیارشور، روغن مایع، رب گوجه فرنگی، سیر، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه
ناموجود
وزن: 20 ± 200 گرم
ترکیبات: نان، سینه مرغ 30%، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، فلفل قرمز تند، خیارشور، روغن مایع، رب گوجه فرنگی، نخودفرنگی،ذرت، هویچ، ادویه، نمک
ناموجود
20 ± 250 گرم
ترکیبات: نان، کالباس مرغ، پنیر خامه ای، خیارشور، پیاز، قارچ، روغن مایع، ادویه، پودر زرده تخم مرغ
ناموجود
20 ± 250 گرم
ترکیبات: نان، کالباس گوشت، پنیرخامه ای، خیارشور، پیاز، قارچ، روغن مایع، ادویه، پودر زرده تخم مرغ
ناموجود
وزن: 20 ± 200 گرم
ترکیبات: نان، کالباس گوشت، پنیرخامه ای، خیارشور، پیاز، قارچ، روغن مایع، ادویه، پودر زرده تخم مرغ
ناموجود
وزن: 20 ± 200 گرم
ترکیبات: نان، کالباس مرغ، پنیر خامه ای، خیارشور، پیاز، قارچ، روغن مایع، ادویه، پودر زرده تخم مرغ
ناموجود
وزن: 20 ± 200 گرم
ترکیبات: نان، سینه مرغ 30%، پیاز، قارچ، خیارشور، روغن مایع، رب گوجه فرنگی، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه، پودر زرده تخم مرغ
ناموجود
وزن: 20 ± 150 گرم
ترکیبات: نان تست، سینه مرغ، قارچ، خیارشور، پنیر خامه ای، پیاز سرخ شده، روغن مایع نباتی، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه، پودر زرده تخم مرغ، آب.
ناموجود
وزن: 20 ± 150 گرم
ترکیبات: نان تست، کالباس گوشت 60%، پنیر ورقه ای
ناموجود
وزن: 20 ± 150 گرم
ترکیبات: نان تست، کالباس مرغ 60%، پنیر ورقه ای
ناموجود
قابل پرداخت (تومان) 0
ادامه خرید
قابل پرداخت 0
feature