وزن: 20 ± 450 گرم
ترکیبات: سیب زمینی، سس مایونز، خیارشور، کالباس گوشت 60%، نخود فرنگی، هویچ، نمک تصفیه شده خوراکی
ناموجود
وزن: 20 ± 200 گرم
ترکیبات: سیب زمینی، سس مایونز، خیارشور، مرغ، نخود فرنگی، نمک تصفیه شده خوراکی
ناموجود
وزن: 20 ± 200 گرم
ترکیبات: سیب زمینی، سس مایونز، خیارشور، کالباس گوشت 60%، نخود فرنگی، هویچ، نمک تصفیه شده خوراکی
ناموجود
وزن: 20 ± 300 گرم
ترکیبات: ماکارونی، سس مایونز کم چرب، کالباس گوشت60%، خیارشور، ذرت، فلفل دلمه ای ، نمک تصفیه شده خوراکی
ناموجود
وزن: 20 ± 300 گرم
ترکیبات: ماکارونی، سس مایونز کم چرب، گوشت مرغ، خیارشور، ذرت، فلفل دلمه، هویج، نمک تصفیه شده خوراکی خرید
ناموجود
وزن: 20 ± 450 گرم
ترکیبات: سیب زمینی، سس مایونز، خیارشور، مرغ، نخود فرنگی، نمک تصفیه شده خوراکی
ناموجود
وزن: 20 ± 300 گرم
ترکیبات: سیب زمینی، پیاز، روغن مایع نباتی، کره حیوانی، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه
ناموجود
وزن: 20 ± 300 گرم
ترکیبات: سوسیس، سیب زمینی، پیاز، رب گوجه فرنگی، روغن مایع، فلفل دلمه، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه
ناموجود
وزن: 20 ± 300 گرم
ترکیبات: سوسیس 55% گوشت قرمز، پیاز، روغن نباتی، رب گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه
ناموجود
وزن: 20 ± 600 گرم
ترکیبات: ماکارونی، سس مایونز، گوشت مرغ، خیارشور، ذرت، فلفل دلمه، هویج، نمک تصفیه شده خوراکی.
ناموجود
وزن: 20 ± 300 گرم
ترکیبات: ماکارونی، پیاز، سویا، رب گوجه فرنگی، روغن نباتی، فلفل دلمه ای، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه.
ناموجود
وزن: 20 ± 600 گرم
ترکیبات: ماکارونی، پیاز، سویا، رب گوجه فرنگی، روغن نباتی، فلفل دلمه، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه
ناموجود
وزن: 20 ± 600 گرم
ترکیبات: سوسیس 40% گوشت قرمز، پیاز، روغن نباتی، رب گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه.
ناموجود
وزن: 20 ± 600 گرم
ترکیبات: سیب زمینی، سس مایونز، خیارشور، مرغ، نخود فرنگی، نمک تصفیه خوراکی
ناموجود
وزن: 20 ± 400 گرم
ترکیبات: سیب زمینی، سس مایونز، خیارشور، مرغ، نخود فرنگی، نمک تصفیه شده خوراکی.
ناموجود
قابل پرداخت (تومان) 0
ادامه خرید
قابل پرداخت 0
feature